Pittoresk

Pittoresk: betekenis pittoresk: ‘mooi om te zien en met de uitstraling dat het leven er rustig en prettig is’.

Voor de ‘Pittoreske’achtergrond kan elke foto naar keuze gebruikt worden. Hetzij om een harmonierende kleur in een bepaalde structuur te laten terugkomen, of om met de achtergrond een speciefiek bij het model horende herinnering of eigenschap te laten terugkomen. Een ouderlijk huis, een school, een sportvereniging etc. Ongelimiteerde fantatie kan hier gebruikt worden!